Zobacz ¦l±sk!
 Zobacz ¦l±sk! > Gliwice > NAJSTARSZE MIASTO GOP-U
Herb Gliwic
Herb Gliwic składa się z dwóch pól. Jedno z nich zwi±zane jest z założycielem miasta, a drugie ze ¶redniowiecznym charakterem samych Gliwic...  więcej

Nazwa Gliwic
Dawniej historycy, głównie niemieccy, wi±zali pochodzenie nazwy Gliwice/Gleiwitz (pisane również dawniej: Glywice czy Glewitze; łac.: Gleiwitzensis) od czeskiego pojęcia chlewa...  więcej

Gliwice w Z¦!
I Ty pomóż w tworzeniu serwisu gliwickiego w Zobacz ¦l±sk!

Najstarsze miasto GOP-u

Gliwice s± najstarszym miastem Górno¶l±skiego Okręgu Przemysłowego. Miasto było w przeszło¶ci otoczone fos± i wysokim murem obronnym, którego pozostało¶ci s± jeszcze widoczne w wielu miejscach.

Miasto posiada jedn± z najpiękniejszych na ¦l±sku Starówek z bardzo wyraĽnym historycznym układem ulic wokół Rynku. Gliwice s± ważnym o¶rodkiem przemysłowym i naukowym. Na jego terenie ulokowana jest główna siedziba i większo¶ć wydziałów Politechniki ¦l±skiej. Miasto położone jest nad rzek± Kłodnic±, a prowadzi od niego kanał dochodz±cy za po¶rednictwem Odry do Morza Bałtyckiego. Gliwice s± siedzib± diecezji Ko¶cioła rzymskokatolickiego. W mie¶cie funkcjonoje jednostka wojskowa, wiele o¶rodków kultury, m.in. Teatr Muzyczny, oraz palmiarnia miejska.

Gliwice, chociaż przez długi czas były miastem prowincjonalnym, uznawane s± za najstarsze miasto Górno¶l±skiego Okręgu Przemysłowego. Czę¶ć historyków skłania się do tej tezy, jednak sprawa pierwszeństwa w regionie Gliwic lub Bytomia pozostaje dyskusyjna. Pewne jest, że ¶redniowieczne miasta ¦l±ska były zakładane w podobnym czasie, w XIII wieku.

W Gliwicach zobaczyć można wiele zabytków architektury ¶redniowiecza i przemysłu oraz bardzo ciekawe przykładu międzywojennego modernizmu. Warto zobaczyć m.in. gotyckie ko¶cioły z XV-XVI w., barokowy zespół klasztorny z XVII w., budynek zamkowy z XIV-XVII w., szkoły modernistyczne z pocz±tku XX w.

Gliwice s± ¶l±skim miastem na prawach powiatu w województwie ¶l±skim, położonym na Wyżynie Katowickiej, w zachodnim krańcu Górno¶l±skiego Okręgu Przemysłowego, w południowej czę¶ci Polski.

Pami±tka ze ¦l±ska!
¦l±skiemiastawZ¦! >dolno¶l.:Bystrzyca|Kłodzko|Wrocław|Z±bkowice >górno¶l.:Bytom Bielsko-Biała | Cieszyn | Chorzów | Czeski Cieszyn | Gliwice | Jastrzębie-Zdrój | Karwina Katowice | Mikołów | Mysłowice| Opawa | Opole | Ostrawa | Piekary | Pszczyna | Racibórz Ruda | Rybnik| Siemianowice | ¦więtochłowice | Tarnowskie Góry | Tychy | Wodzisław Zabrze | Żory  >wsie: Lasowice
Lotnisko Katowice-Muchowiec

Polecamy
 • Gliwice - karate
 • EDO młoda moda
 • Mysłowicki Portal
 • Katowice
 • ¦l±sk Wrocław
 • Autostrada A4
 • Tramwaje ¦l±skie
 • Trafiamy Celniej


 • Informator regionalny województwa ¶l±skiego

  © Copyright by Zobacz ¦l±sk 05-08
  O serwisie | Regulamin | Współpraca | Kontakt                           Reklama | Strony WWW | Poligrafia